דצמבר 2015 - עבודות לחרדים

למה עזבת את העבודה הקודמת? – לענות ולהישאר בחיים

עבודות לחרדים

משרד המשפטים בכנס לאוכלוסיות מודרות בשוק העבודה: אז איך להתקבל לעבודה בלי שישאלו אותך "מה עשית בצבא?"

עבודות לחרדים