אפריל 2015 - עבודות לחרדים

ההסכם קובע: הממשלה תפעל לתעסוקת חרדים בשירות הציבורי והפרטי

עבודות לחרדים

ההסכם קובע: הממשלה תפעל לתעסוקת חרדים בשירות הציבורי והפרטי

עבודות לחרדים