לתת זה נחשב לקבל
הרב ישראל אברמובסקי ראש בימ"ד תורה והלכה, בטור מיוחד לפרשת השבוע
עבודות לחרדים | 20 פבר 2015 14:14

 

"דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ-לִי תְּרוּמָה" (שמות כה,ב)

'הפרשה יפרישו לי מממונם נדבה' (רש"י שם)

 

מובא במדרש בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, אמר להם הקב"ה "ויקחו לי תרומה"

 

מהי סמיכות העניינים בין תרומה לנעשה ונשמע?

"כבר ראינו חסידים גדולים שנענשו על שהחזיקו טובה לעצמם עם כל חסידותם, נחמיה בן חכליה אמרו ז"ל מפני מה לא נקרא ספר על שמו, מפני שהחזיק טובה לעצמו. ברי לך שאין לאדם אפילו להחזיק טובה לעצמו  על טובותיו וכל שכן שלא יתנשא ויגבה בהם." (מסילת ישרים פרק כ"ב)

 

"אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא, כל התולה בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים, וכל התולה בזכות אחרים תולין לו בזכות עצמו "(ברכות י ע"ב)

 

ולכאורה מה הבעיה כשאדם תולה לעצמו, שהרי אם עשה מעשה טוב מגיע לו, שהרי מגיע שכר על מעשיו הטובים?

 

מכאן חובת  האדם לדעת ולחשוב שכל מה שעשה זהו רק טיפה מן הים ממה שמחויב לקב"ה ובאמת לא מגיע לו כלל שכר על מעשיו.

והתולה בזכות עצמו, הרי הוא פוגם בלשמה של המעשה, ולכן תולים לו בזכות אחרים, שלו אין זכויות, אז לוקחים מאחרים. לעומת זאת התולה באחרים ויידע ומכיר שלא מגיע לו לפי דרגתו ומעשיו – לו יאה שיקבל את מבוקשו וזכות עצמו שמעשיו נקיים וזכים מתערובות זרות וחשיבות ה"אני" של עצמו.

 

כתב הרמח"ל "אם עשיר הוא ישמח בחלקו ועליו הוא לעזור למי שאין לו אם גיבור הוא עליו לעזור לכושלים ולהציל לעשוקים

המחזיק טובה לעצמו, רגיל הוא לחשוב שהוא הבעלים על המעלות שניתנו לו ובדרך הטבע לא יהיה מעוניין לחלוק מהן לאחרים.

ואם בכל זאת הואיל בטובו לתת מהם לאחרים, ודאי ירגיש פעולה איזו טובה גדולה, ומגיע לו יישר כוח על התנדבותו.

 

אבל מי שתולה את כל מה שיש לו בריבונו של עולם, מכיר ויודע שכל מה שנתן לו זה פיקדון שניתן על מנת לעשות את רצון המפקיד וממילא לא שומר דבר לעצמו, אלא מחלק לכל הנצרך.

מכאן שעבודת הפשטות במצוות שלא להרגיש מיוחד כשמשפיע לזולתו, וייתן לו בלב שלם ללא התפארות ומכל מה שבכוחו להשפיע.

 

א"כ כאשר בנ"י מקבלים על עצמם נעשה ונשמע הנה הגיע לכלל הדרגה של כל מה שיש לי הוא כפקדון אצלי בבחינת  ' התולה בזכות אחרים ' וא"כ לתת זה נחשב לקבל.

 

שבת שלום ומבורך!!!

ישראל אברמובסקי

מאמרים שאולי יעניינו אותך

0 תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

[fbcomments]