2015 אפריל

ההסכם קובע: הממשלה תפעל לתעסוקת חרדים בשירות הציבורי והפרטי

עבודות לחרדים

ההסכם קובע: הממשלה תפעל לתעסוקת חרדים בשירות הציבורי והפרטי

עבודות לחרדים